logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Struktura organizacyjna

W wyniku wykonania Uchwały Nr. XIX/84/95 Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 1995 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Koła, utworzona została Spółka pod nazwą: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której skrót brzmi: MZEC Sp. z o. o.

MZEC Sp. z o. o. w Kole uzyskała osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koninie tj. z dniem 28.11.1995r. pod: Syg. Akt V. Ns. Rej. H 345/95 Nr  Rej. 926.

MZEC Sp. z o. o. w Kole występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

MZEC Sp. z o. o. posiada siedzibę w Kole przy ul. Przesmyk 1 i działa na terenie Miasta Koła.