logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Uzgodnienia dokumentacji technicznej

Uzgadnianie dokumentacji prowadzi Komórka techniczna – nr tel. wew.122, 124.
 
„Warunki przyłączenia....” zobowiązują Odbiorcę do uzgodnienia z Geotermią Koło Sp. z o. o. dokumentacji projektowej. Po wykonaniu projektu węzła cieplnego i przyłącza Odbiorca przedstawia dokumentację do uzgodnienia. Potwierdzenie uzgodnienia stanowią pieczątki: Geotermii Koło Sp. z o. o. oraz „Uzgodniono bez uwag” lub „Uzgodniono z uwagami” umieszczone w dokumentacji projektowej.
Jeden komplet dokumentacji pozostaje w archiwum Geotermii Koło Sp. z o. o. Uzgodnienie jest bezpłatne.