logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Sprawami związanymi z przyłączeniem do sieci cieplnej zajmuje się Komórka techniczna nr tel. wew. 122, 124.
Wnioskujący o włączenie do sieci cieplnej otrzymuje do wypełnienia „Wniosek o warunki przyłączenia węzła cieplnego do miejskiej sieci cieplnej” (treść wniosku znajduje się w dziale Dokumenty do pobrania).

W odpowiedzi na wniosek wydane zostają „Warunki techniczne” określające miejsce włączenia do sieci oraz wymagania techniczne
Geotermia Koło Sp. z o.o. dotyczące przyłącza i węzła cieplnego. Następnie należy w siedzibie Spółki złożyć wypełniony „Wniosek o przyłączenie węzła do miejskiej sieci cieplnej” (treść wniosku znajduje się w dziale Dokumenty do pobrania).
Po przyjęciu wniosku zostaje sporządzona „Umowa przyłączeniowa” określająca szczegółowo prawa i obowiązki stron w zakresie przyłączenia nowego obiektu do sieci cieplnej.