logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z odpowiedzialnością i poszanowaniem dla prywatności administruje danymi osobowymi odbiorców ciepła i kontrahentów.
Polityka, instrukcje i procedury ochrony danych osobowych w Geotermia Koło Sp. z o.o. zostały opracowane w sposób zgodny z wymogami RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony praw osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 1. Administrator danych osobowych (ADO) – Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło,
  kontakt e-mail: sekretariat@geotermiakolo.pl
  tel. 63 2617010,
  fax 63 2617011
 2. Inspektor ochrony danych (IOD) w Geotermia Koło Sp. z o. o.
  e-mail: iod@geotermiakolo.pl, 
  tel: 63 2617018
 3. Cele przetwarzania danych osobowych - przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy w zakresie rozliczeń finansowych,
 4. Podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane - dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
 6. Osoba, której dane dotyczą na wniosek ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu swojej szczególnej sytuacji. Ma również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia.
 7. Prawo do wniesienia skargi - Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że jaj dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem podpisania umowy.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 
Administrator Danych Osobowych