logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Odbiory urządzeń oraz usług ciepłowniczych

Odbiory urządzeń oraz usług ciepłowniczych prowadzi Komórka techniczna – nr tel. wew. 122, 124.

Nowe węzły ciepłownicze realizowane przez Odbiorcę oraz węzły modernizowane przez Odbiorców podlegają odbiorom przez służby
Geotermia Koło Sp. z o.o. 
Odbiorom podlegają m. in. próby ciśnieniowe, zabezpieczenia antykorozyjne i malowanie, płukanie rurociągów.
Terminy odbiorów każdorazowo uzgadniane są z służbami
Geotermia Koło Sp. z o.o. Odbiory dokonywane są bezpłatnie.