logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Organy Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Krzysztof Witkowski  Burmistrz Miasta Koła

 

RADA NADZORCZA

Jerzy Danielewicz                       - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Barbara Graczyk Malińska           - Członek Rady Nadzorczej

Krystian Krawczyk                      - Członek Rady Nadzorczej


ZARZĄD SPÓŁKI

Przemysław Stasiak - Prezes Zarządu