logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Komunikat
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności 

w Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że Prezes Spółki, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Geotermia Koło Sp. z o.o.
Funkcję będzie pełnił Pan Jacek Szwast, z-ca kierownika działu produkcji dystrybucji i usług.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Geotermii Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • monitorowanie działalności Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności – Jacek Szwast
adres do korespondencji: ul. Przesmyk 1, 62 – 600 Koło
telefon: 63 2617023
e-mail: jszwast@geotermiakolo.pl

Koordynatora do spraw dostępności (50,68 Kb)
Koordynatora do spraw dostępności
Plan działania 2023-2025 (415,92 Kb)
Plan działania 2023-2025