logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dla Odbiorcy

Podstawę rozliczeń za dostarczone ciepło stanowi Taryfa dla ciepła MZEC Sp. z o. o. w Kole (treść Taryfy znajduje się w dziale Dokumenty do pobrania) stanowiąca zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Taryfa jest opracowywana i zatwierdzana na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, których trzonem jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami). Na wysokość cen i stawek zawartych w tych taryfach MZEC Sp. z o. o. nie ma żadnego wpływu.

Zgłaszanie usterek i awarii.

W przypadku wystąpienia awarii lub innego nagłego zdarzenia w obrębie węzła cieplnego lub sieci cieplnej każdy Odbiorca ma prawo i obowiązek zgłosić ten fakt służbom Utrzymania Ruchu.
Służby Utrzymania Ruchu Geotermii Koło Sp. z o. o. pełnią dyżur przez 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę.
Zgłoszenia, o których mowa powyżej prosimy dokonywać telefonicznie lub osobiście w siedzibie spółki. 
Numery tel., pod którymi nalezy dokonywać zgłoszeń:

  1. (63) 26 17 010,
  2. (63) 26 17 030,
  3. Tech. Dyżurny tel. 502 247 505.